تخفیف ویژه!
کد شناسه :71948

افسون شوم پروانه

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب افسون شوم پروانه : نمايشي كه ملاحظه خواهيد كرد در حين خردي خود آشفته‌‌تان خواهد ساخت. داستان ناچيزي از كسي كه مي‌خواهد چنگ بر رخ‌‌ماه زند، قلب‌شما را مي‌خراشاند و عشق، همانيكه با كوله‌باري از ريشخند و نا‌كامي از جاده‌ي زندگي هر انساني مي‌گذرد اينجا، از دهكده‌اي‌پنهان در چمنزار و مسكن حشرات مي‌گذرد؛ دهكده‌اي كه ساليان درازي‌ست زندگي آرام و بي‌سرو‌صدايش را چيزي نياشفته است. بخشي از كتاب: سيلويا. من... در جستجوي چيزي بي‌پايانم. سوسك پسر. چه چيز؟ سيلويا. عشق. سوسك پسر. يافتنش بسيار دشوار است و...