تخفیف ویژه!
کد شناسه :71926

من نمي تونم من نمي تونم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب من نمي تونم من نمي تونم : بخشي از كتاب- مامان چندتا مكعب به برنا مي دهد. برنا دو تا مكعب روي هم گذاشته، دارد سومي را هم مي گذارد كه... آخ... افتاد! برنا داد مي زند: من نمي تونم، من نمي تونم... مامان مي گويد: مي خواي نقاشي بكشي؟ برنا رنگ كردن را خيلي دوست دارد. مي خواهد يك درخت بكشد. مي گويد: اين تنه ي درخته و...