تخفیف ویژه!
کد شناسه :71792

درد

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب درد : بخشی از کتاب- این روزنگاری ها را، که دو دفتر بود، در کشو میز آبی رنگ خانه ام در نوفل لوشاتو بازیافتم. هیچ یادم نیست چه وقت اینها را نوشته ام. ولی می دانم که همچو کاری را کرده ام، که نویسنده اینها من بوده ام. خط خودم را می شناسم، و به جزئیات آنچه شرح داده ام واقفم. ولی خودم را در حال نوشتن این روزنامه نگاری ها اصلا به یاد ندارم و...