تخفیف ویژه!
کد شناسه :71770

سرودهاي روشنايي-جستاري در شعر ايران باستان و ميانه و سرودهاي مانوي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب سرودهاي روشنايي-جستاري در شعر ايران باستان و ميانه و سرودهاي مانوي : كتاب‌هاي تاريخ ادبيات ايران به طور ، سنتي سرچشمه شعر فارسي را از شاعراني چون ابوالعباس مروزي، و صيف سگزي و ابو حفص سغدي مي‌آغازند و كمتر به شعر ايران پيش از اسلام توجه مي‌كنند، چنان كه گويي در آن دوران دراز آهنگ، شعر چندان درخشش و پويايي نداشته است و اگر قايل به شهر پيش از اسلام‌اند، تنها با اشاره‌اي گذرا بسنده مي‌كنند. به گمان نگارنده، براي نگارش تاريخ بشر ايراني نبايد شعر فارسي دري را سرآغاز حيات ادبي ايران بر شمرد، به فارسي دري خود محصول سير طبيعي و تاريخي پارسي باستان، اوستايي و پارسي ميانه است و...