تخفیف ویژه!
کد شناسه :71737

ملت عشق

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب ملت عشق : بخشي از كتاب- با انگشتانت سنگريزه اي بردار و آن را سوي آب رونده رها كن. نخواهي ديد چه روي مي دهد. تنها موجي كوچك از برخورد سنگريزه با سطح آب به چشمت مي آيد؛ شلپ شلپي شايد بشنوي و بعد صدايي كه در هياهوي رود طغيان گر خاموش مي شود؛ همين و بس. سنگريزه اي را به سوي بركه رها كن. خواهي ديد چه پيش مي آيد و...