تخفیف ویژه!
کد شناسه :71628

تاريخ اروپا

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب تاريخ اروپا - مطمئنا تاريخ اروپا از قرن بيستم آغاز نمي شود، اما اين قرن براي اروپا نقطه عطفي بود كه به پيدايش آميزه اي از ملت - دولت ها انجاميد. اين ملت - دولت ها كوشيدند هويتي را كه زاييده قرن ها تاريخ مشترك بود، در قالب واحدي منسجم بريزند؛ فرايندي كه تنها در طليعه قرن بيست و يكم به ثمر نشست. واقعيت اين است كه هويت اروپايي پيش از اين كه اروپاييان از آن آگاهي يابند، وجود داشت. اين هويت بر مبناي لايه هاي فكري به ميراث نهاده شده از انديشه يونان، ساختار حقوقي دولت رومي، مسيحيت، انقلاب اومانيستي و ثمره آن و نيز تفكر انتقادي، در بطن جنبشي عظيم شكوفا شد كه از قرن شانزدهم تا قرن نوزدهم انسان را در مركز تاسيس اجتماع قرار داد و او را از كليه ي پيامدهاي آن منتفع ساخت و...