تخفیف ویژه!
کد شناسه :71601

در ستايش فلسفه

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب در ستايش فلسفه : مرلو پونتي، فيلسوف مشهور معاصر فرانسوي، هنگامي كه در ???? كرسي فلسفه‌ي گلدوفرانس به او واگذار شد، سخنراني آغازيني داشت كه در ???? با نام در ستايش فلسفه منتشر شد. در اين گفتار درونمايه‌هاي اصلي فلسفه‌ي مرلو پونتي كمابيش به صورتي فشرده و غيرمستقيم، يعني از طريق سنجش با آراي كساني كه پيش از او صاحب كرسي كلژ دو فرانس بوده‌اند، مانند برگسون و لاول، طرح شده است. اين گفتار مي‌تواند چون مقدمه‌اي براي آشنايي با انديشه‌هاي يكي از بزرگترين فيلسوفان معاصر كه صادقانه به فلسفه عشق مي‌ورزيد به كار آيد و اصالت و آفرينندگي و نومايگي انديشه‌ي او را نشان دهد. مترجم براي روشن‌تر كردن برخي از پيچيدگي‌هاي متن ديباچه‌اي بلند در معرفي و شرح انديشه‌هاي مرلو پونتي به كتاب افزوده است و...