تخفیف ویژه!
کد شناسه :71524

نبردهاي جنگ جهاني دوم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب نبردهاي جنگ جهاني دوم : جنگ جهاني دوم بدون ترديد عرصه مهم‌ترين نبردهاي تاريخ بشر بوده است. در اين جنگ ميليون‌ها سرباز از دو جبهه مختلف به ستيز با يكديگر پرداختند و فرماندهان تاكتيك‌هاي جنگي جديدي ابداع كردند. در اين ميان آلمان با تاكتيك بليتز (صاعقه) جهان را در شوك فرو برد و با ارتشي ضعيف‌تر از رقباي خود، اروپا و بخش زيادي از آفريقا را تحت سلطه خود در آورد. در كتاب نبردهاي جنگ جهاني دوم چگونگي تسلط يك كشور بر كشوري ديگر و از بين بردن و شكست دادن ارتش‌هاي قدرتمند قرن بيستم بررسي مي‌شود. جلد اول اين كتاب بيشتر به پيروزي‌هاي دول محور پرداخته و جلد دوم شروع شكست هاي آلمان را شرح داده است و...