تخفیف ویژه!
کد شناسه :71506

یکشنبه، یکشنبه خونین

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب یکشنبه، یکشنبه خونین : تصور کن بهشتی وجود ندارد. اگر بخواهی آسان است. جهنمی در آن پایین نیست. و آسمان، تنها بالای سرمان است. تصور کن تمام مردم دنیا. برای امروز زندگی کنند. تصور کن هیچ کشوری وجود ندارد. اگر بخواهی دشوار نیست. کسی برای چیزی کشته نمی‌شود و نمی‌میرد. و مذهبی هم در کار نیست. تصور کن تمام مردم دنیا در صلح زندگی کنند و...