تخفیف ویژه!
کد شناسه :9696

گزينه ادب پارسي(30)گزيده ديوان شاه نعمت الله ولي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب گزينه ادب پارسي(30)گزيده ديوان شاه نعمت الله ولي : بي گمان هستند كساني كه تصور مي كنند انتخاب تعدادي از اشعار ديوان شاعران گذشته و نوشتن مقدمه اي بر آن، كار ساده اي است. اما شايد نياز چنداني به ذكر اين نكته نباشد كه اين تصور، نه برخاسته از دانشي عميق، كه ناشي از ساده انگاري و سهل انديشي كساني است كه با اين مقوله نسبت نزديكي ندارند. هر شاعري در طول عمر شاعريش شعرهايي سروده است كه هركدام از اين شعرها حاكي از درجه كمال درك و معرفت اوست و...