تخفیف ویژه!
کد شناسه :71336

آگهي(نمايشنامه)

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب آگهي(نمايشنامه) : لورنتسو ...اشتباه كردم با آدمي يكي شدم كه عين خودم بود. وقتي خوشبختيم با كسي باشيم كه شبيه خودمون نيست و اون چيزهايي را داره كه ما كم داريم. به ‌جاي اين‌كه اونو از اضطراب بيرون بيارم، خودم افتادم تو ورطه اضطراب. به نظرم مي‌رسيد كه دارم آروم آروم تو آب تيره‌اي فرو مي‌رم، عين گرداب، و دارم همه عقل و نفس‌مو از دست مي‌دم. چه حس وحشتناكي و...