تخفیف ویژه!
کد شناسه :71312

زيباترين غريق جهان

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب زيباترين غريق جهان : بخشي از كتاب- اولين بچه هايي كه برآمدگي مشكوك تيره و مواج را ديدند كه از جانب دريا به ساحل نزديك مي شد، خيال كردند كشتي دشمن است. بعد كه ديدند پرچم و دكلي در كار نيست، فكر كردند لابد نهنگ است. اما هنگامي كه توده ي عظيم در ساحل شني به گل نشست و خزه هاي كف دريا، بندهاي چسب ناك عروس دريايي و بقاياي ماهي ها و آشغال هاي معلق در آب را كنار زدند، تازه آن گاه پي بردند كه مرد غريقي است و...