تخفیف ویژه!
کد شناسه :9652

زندگي عشق و ديگر هيچ

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب زندگي عشق و ديگر هيچ : قبل از آنكه با هم از عشق بگوييم بهتر است مرا بشناسيد. نام من بوسكالياست و مثل ساير كلمات تلفظ مي شود. هميشه سخنرانيم را با نقل اين ماجرا شروع مي كنم، به نظرم ماجراي جالبي است. چندي پيش بايد با تلفن راه دور با كسي تماس مي گرفتم. خط اشغال بود. تلفنچي مركز مخابرات گفت كه كمي ديرتر با من تماس مي گيرد و...