تخفیف ویژه!
کد شناسه :71272

روز سارا

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب روز سارا : روز سارا، روايتي از يك بانوي جوان است كه در روزگار كنوني و در چالش با مجموعه عواملي كه هستي اصيل انسان را از او مي‌ستاند، راهي به زندگي معنادار و سزاوار خويش مي‌جويد. اين روايت، از سوي اهميت روابط انساني و نقش دروني و بيروني آن را محل توجه قرار مي‌دهد و از سوي ديگر، ايمان و اثر آن در شكل‌گيري رويدادهاي زندگي را در نسبت با اختيار، مفهوم‌سازي مي‌كند و...