تخفیف ویژه!
کد شناسه :71001

زيبايي شناسي و فيلم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب زيبايي شناسي و فيلم : ?آيا فيلم هنر است؟ قبل از اينكه به اين پرسش پاسخ دهيم بايد منظور خود از «فيلم» را روشن كنيم. اصطلاح «فيلم» مبهم است. اين اصطلاح را سه جور به كار مي‌برند. 1-: قالب هنري، فارغ از هر نوع رسانه‌اي، خواه رسانه‌هاي فيزيكي از جمله سلولوئيد و فرمت‌هاي ويدئويي، خواه رسانه‌هاي ديجيتالي و تكنولوژي نوين. 2-: قالب هنري فقط در رسانه‌ي سنتي‌اش. 3-: خود رسانه‌ي سنتي، يعني نوار فيلم پخش شده توسط پروژكتور كه پس از فرايندهاي پيچيده و فني فيلم سازي و تدوين حاصل مي‌آيد. نظريه‌پردازان كلاسيك فيلم اين واژه را به معناي دوم استفاده مي‌كردند، چون در آن زمان رسانه‌ي سنتي تنها رسانه‌ي اين قالب هنري بود. اما وجود ابهام در معناي اين اصطلاح، دليل نمي‌شود كه آن را رها كنيم. زيرا اين اصطلاح هنوز به طور گسترده توسط تماشاگران، منتقدان و نظريه پردازان به كار مي‌رود و مصاديق اين قالب هنري را در همه‌ي سنت‌هاي فيلم‌سازي، از هر لحاظ كه بنگريم، پوشش مي‌دهد. بنابراين در اين كتاب نيز اصطلاح «فيلم» را نگه مي‌داريم ولي آن را با دقت استفاده مي‌كنيم و تمايزي سه گانه را هنگام استفاده از آن در نظر مي‌گيريم: فيلم به معناي قالب هنري، فيلم به معناي رسانه، و فيلم به معناي رسانه‌ي سنتي اين قالب هنري كه مبتني بر عكس‌برداري بود. همچنين در مورد اصطلاح «سينمايي» نيز از كاربرد متعارف پيروي مي‌كنيم و آن را براي توصيف فيلمي يا جنبه اي از فيلم به كار مي بريم و...