تخفیف ویژه!
کد شناسه :70952

بازمانده هايي از فرهنگ دوران جاهلي در تمدن اسلامي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب بازمانده هايي از فرهنگ دوران جاهلي در تمدن اسلامي : اين كتاب يكي از امّهات كتب كلاسيك جهان و از معتبرترين منابع تحقيقي- تطبيقي مورد استفاده و استناد همه دين پژوهاني است كه در زمينه مردم‌نگاري دين و مذاهب، فرهنگ‌شناسي عرفي مردم و فرهنگ عامه‌شناسي در جوامع اسلامي و ايران تحقيق مي كنند... اين كتاب حاصل پژوهش هاي ميداني و كتابخانه‌اي نويسنده در فرهنگ رفتاري و عقايد و باورها و مناسك ديني و سنتي گروهي از مسلمانان جهان به ويژه مسلمانان بربرهاي آفريقاي جنوبي است. نويسنده با ديدگاهي جامعه‌شناسانه و انسان‌شناسانه به آميختگي فرهنگ‌ها و تاثيرلات آنان پرداخته است و...