تخفیف ویژه!
کد شناسه :70943

حالا داستان را من تعريف...(دروغ نمي گويم، خوك ها و خانه هايشان مي توانند پرواز كنند!)

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب حالا داستان را من تعريف...(دروغ نمي گويم، خوك ها و خانه هايشان مي توانند پرواز كنند!) : اين كتاب از مجموعه كتاب‌هاي «حالا داستان را من تعريف مي‌كنم» است. در اين قسمت، داستان سه بچه خوك از زبان گرگ بازگو مي‌شود. گرگ موجود بدي نيست، فقط بيمار است و نمي‌تواند تنفسش را كنترل كند. وقتي گرگ نفسش را بيرون مي‌دهد، باد و توفان شديدي به راه مي‌افتد و ناخواسته خانه بچه‌خوك‌ها خراب مي‌شود. در پايان داستان، گرگ مي‌تواند با بچه‌خوك سوم دوست شود و كارهاي خوبي انجام دهد و...