تخفیف ویژه!
کد شناسه :70794

اطلس جامع گردشگري ايران و جهان

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب اطلس جامع گردشگري ايران و جهان : امروزه تعاريف متعددي از جهانگردي باتوجه به ديدگاه رشته هاي مختلف صورت گرفته است. درواقع به دليل چند وجهي بودن و ميان رشته اي بودن جهانگرردي، از ديدگاه هاي مختلفي اعم از اقتصادي، جامعه شناختي، جغرافيايي و مديريتي مي تواند مورد بررسي قرار گيرد و...