تخفیف ویژه!
کد شناسه :70739

قاچ آخر پيتزاتو بخور

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب قاچ آخر پيتزاتو بخور : كتاب «قاچ آخر پيتزاتو بخور» حاصل تجربيات بيش از 18 سال اينجانب در سمت مديريت شركتي مخابراتي و حفاظتي است كه بالغ بر 500 جلسه ارائه خدمات و فروش محصول با افراد مختلف داشته‌ام. بسياري از اين جلسات با شكست و بسياري با موفقيت همراه بوده است. اما سعي من از ابتدا بر اين بود كه همه اين پيروزي و شكست‌ها را تجزيه و تحليل كرده و نقاط ضعف را برطرف و نقاط قوت را تقويت كنم. همچنين هميشه ديد من در زندگي، ديدي كسب و كارانه (و نه كاسب‌كارانه) بود و سعي كرده‌ام از تمام پديده‌هاي زندگي، درس كسب و كار بگيرم. از تولد كودكم تا پخت قرمه‌سبزي جاافتاده، از بستري شدنم در بيمارستان تا مرگ همسايه‌ام، از اتومبيل سواري تا موتورسيكلت سواري، از پشت چراغ قرمز تا جمعه بازار و...