تخفیف ویژه!
کد شناسه :70729

آقاي پيتون پاپيوني

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب آقاي پيتون پاپيوني : بخشي از كتاب- آقاي پيتون چشم‌هايش را بسته بود و آرام دمش را روي زمين مي‌كوبيد و گوش مي‌داد: هر روز عصر، سر ساعت بنشين رو صندلي، راحت آقاي پيتون وقتي مي‌آد صدا از هيشكي در نمي‌آد يك...دو...سه... پيتون از راه مي رسه-هپلي‌هپو مي‌كنه هام-موش كوكي‌ها رو خام خام- صداي بلندگوها قطع شد. از بين تماشاچي‌ها كسي سرفه‌ي آرامي كرد و...