تخفیف ویژه!
کد شناسه :70711

مرگ فيدل كاسترو

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب مرگ فيدل كاسترو : انگيزه اينجانب از قلمي كردن اين اثر، ثبت واقعيات عيني و غير قابل كتمان در مورد كوباي انقلابي، فيدل كاسترو و پنجاه و اندي سال كاستروئيسم است. واكاوي سوسياليسم از نوع كوبائي و ميراثي كه اين سيستم حكومتي براي مردم محروم اين جزيره به ارمغان آورده است. اين كتاب در واقع تكميل اثر قبلي‌ام فيدل كاسترو، آخرين بازمانده جنگ سرد است كه در سال ???6 توسط انتشارات اطلاعات به رشته تحرير در آمد و چاپ دوم آن (????) نيز هم اكنون در دسترس است. كتاب حاضر نتيجه مشاهدات عيني و تحقيقات ميداني‌ام پس از دو دوره اقامت نسبتا طولاني مدت در كوبا در دو مقطع زماني متفاوت است. يك بار در اواسط دهه ???? (????-???4) و بعد از مقطع زماني موسوم به "دوران ويژه" كه اوج ذلت دولت مردان كمونيست كوبا به خاطر فروپاشي اتحاد جماهير شوروي بود. مقطعي كه عمق وابستگي رژيم كاسترو به شوروي را نشان داد و دولت حتي براي تأمين غذاي روزانه مردم عاجز بود و اين كشور تا آستانه قحطي پيش رفت. دوراني كه فيدل كاسترو از روي استيصال براي اولين بار اجازه داد كه شهروندان كشورش از كوبا خارج شوند كه نتيجه آن "بحران قايق‌ها و فرار هزاران تن از مردم به سوي آب‌هاي ايالات متحده براي يك زندگي بهتر بود. اقامت دوم اينجانب، در اواخر دهه ????، (??90-??87) بود. دوران واگذاري قدرت بلا منازع فيدل به برادر خود رائول كاسترو به دليل ناتواني جسمي و ضعف مفرط ناشي از بيماري بود و...