تخفیف ویژه!
کد شناسه :70685

احساس ها و رفتارهاي من8

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب احساس ها و رفتارهاي من8 : اين كتاب درباره‌ي شادي در زندگي است، مهم نيست كه پسر باشيد يا دختر، قوانين براي همه يكي است. حتي مهم نيست چند ساله باشيم. بايد از خود بپرسيم: آيا مردم از اينكه من در كنار آن‌ها هستم؛ خوشحالند؟ آيا من از اين كه در كنار آن‌ها هستم خوشحالم؟ اگر مي‌خواهيد شاد باشيد، بايد در مسير خود با ديگران درست گام برداريد و...