تخفیف ویژه!
کد شناسه :70656

وقت كشي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب وقت كشي : بخشي از كتاب- تنها زيبايي تو نيست- كه پايم را باز مي كند به خيابان- و دهانم را- براي حرف زدن هاي بي وقف با خودم...- و باز زيبايي تو نيست- كه تشديد مي كند زيبايي ات را- و اتاق را- پر مي كند از پنجره هايي كوچك- پنجره هايي كه گشوده نمي شوند- جز به زيبايي ات...- تنهايي من هم هست- كه حرف هاي زيادي- براي گفتن دارد و...