تخفیف ویژه!
کد شناسه :70586

تاريخ مختصر جمهوري وايمار

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب تاريخ مختصر جمهوري وايمار : چكيده: ?هدف اول اين كتاب آن است كه بسياري از اين پژوهش‌ها اعم از قديم و جديد را گرد آورد و مدخل آسان فهمي بر تاريخ جمهوري وايمار به ناآشنايان با اين دوره‌ي جذاب از تاريخ آلمان معاصر عرضه كند. بدين منظور، هم سياست و هم فرهنگ آلمان دوره‌ي وايمار را بررسي خواهد كرد و خواهد كوشيد آن‌ها را در متن تاريخي و جهاني وسيع‌شان جاي دهد. بدين سان اميد مي‌رود كه تصوير كلي‌تري از نخستين دموكراسي آلمان به خواننده ارائه شود، تصويري كه آن دموكراسي را با شايستگي‌هاي خودش بسنجد و دريابد كه، هرچند تاب فشارهاي توان‌فرسا را نياورده است، ميراثي از خود بر جاي نهاده كه هنوز مي‌توان بدان باليد و...