تخفیف ویژه!
کد شناسه :70583

ادبيات ايران از ديروز تا امروز(16)چهارمقاله نظامي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب ادبيات ايران از ديروز تا امروز(16)چهارمقاله نظامي : عنوان مقاله‌هاي چهارگانه كتاب چنين است: مقاله اول: در ماهيت دبيري و كيفيت دبير كامل. مقاله دوم: در ماهيت علم شعر و صلاحيت شاعر. مقاله سوم: در علم نجوم و ستاره‌شناسي و دانش منجم. مقاله چهارم: در علم طب و هدايت طبيب. نويسنده در اين مقاله‌ها خواسته است ويژگي چهار پيشه را كه به نظر او پادشاهان به آن نيازمندند شرح دهد. در هر مقاله ابتدا موضوع اين پيشه‌ها و شرايط پيشه‌وران آن را بيان نموده، سپس مناسب با آن، ده حكايت ياد مي‌كند كه شامل سنت‌ها و آداب و رسوم پيشينيان است. روش نگارش چهار مقاله نظير قابوس‌نامه و سياست‌نامه است و آميزه‌اي از سبك‌هاي قرن پنجم و ششم است. اين كتاب از برخي نويسندگان، گويندگان، پزشكان و منجمان و بزرگان ياد مي‌كند كه نام آن‌ها در كتاب‌هاي ديگر نيامده است و از اين نظر بسيار سودمند است. چهار مقاله نخست در تهران به سال ???? هجري قمري به چاپ رسيد و بار ديگر در سال ???? هجري قمري با تصحيح مرحوم محمد قزويني در قاهره چاپ شد. متن نسخه اخير در برلين و تهران چند بار ديگر به چاپ رسيده است و...