تخفیف ویژه!
کد شناسه :70559

زيست سياست

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب زيست سياست : كتاب «زيست سياست» لمكه نخستين مقدمه‌ي پژوهش‌گرانه در باب ايده‌ي زيست سياست است. اين كتاب، به تعبير خود او، «جهت‌يابي‌اي كلي» است كه با اين نيت تأليف شده تا ديدي تاريخي از مفهوم زيست سياست به دست دهد و در عين حال ارتباط اين اصطلاح را با مجادلات و مباحثات نظري معاصر نيز مي‌كاود. افزون بر اين، لمكه در اين پروژه نگرشي كاملا تأملي دارد، با اذعان به اين كه هر ديد نظام‌مندي از اين دست ضرورتاً نمايان‌گر موضع نظري نويسنده‌اش است. او اظهار مي‌كند كه پروژه‌اش بياني خنثي از تاريخ زيست سياست به عنوان مفهومي اجتماعي نيست، بلكه خود آن مداخل‌هاي نظري است. اين كتاب، به جاي آن‌كه صرفا در نظريه‌هاي گذشته سير كند، دخالتي است روشنفكرانه و استراتژيك در زمينه‌ي متغير و مناقشه برانگيز دانش زيست سياست. همچنان كه درباره‌ي مجموعه كتاب‌هاي ما، كه نام مشابه زيست سياست را بر خود دارند، مي‌توان گفت اين كتاب نيز در عين آنكه درباره‌ي دانشي در حال تكوين است، خود نيز دانشي در حال تكوين است. پس، اين كتاب سلسله‌اي است از بحث‌هاي جاري پيرامون اين كه زيست سياست چيست، چگونه با آنچه زندگي خوانده مي‌شود ارتباط مي‌يابد، و از اين نقطه رهسپار كجا خواهيم شد و...