تخفیف ویژه!
کد شناسه :70547

رئاليسم عرفاني

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب رئاليسم عرفاني : چكيده: عارفان و صوفيان همواره براي بيان انديشه‌هاي خود ناگزير از قصه و داستان بوده‌اند. آنان در حيطه داستان در پي آنند كه وحدت موجود در اشيا، اتفاقات، حركات، فضاها و حتي نثر را نشان دهند و آشكار سازند كه سمع و بصرِ انساني چگونه به جايي مي‌رسد كه خداوند در حديث قدسي مي‌فرمايد: بنده من نمي‌تواند به چيزي كه از اداي آنچه بر او فرض نموده‌ام، نزد من محبوب‌تر باشد و به من تقرب جويد و همواره بنده‌ام با نوافل (مستحبات) به من نزديكي مي‌جويد تا جايي كه دوستش بدارم و آنگاه كه دوستش داشتم، گوش و چشم و دست او مي‌شوم و پشتيبان او. عناصر داستاني موجود در حكايات تذكره‌هاي تصوف دقيقاً مطابق با ساختار رئاليسم جادويي نيستند و طبيعي است كه با يكديگر متفاوت باشند ولي با اين حال، نزديك‌ترين متون ادبي به ساختار اين شيوه ادبي هستند. مقايسه اين متون كهن با يك شيوه داستاني مدرن، بي‌ترديد نتايج ارزشمندي در بر خواهد داشت. در اين پژوهش، اين كار با تكيه بر برترين متون از هر طرف، در دو بخش ساختاري و مبنايي صورت گرفته است و...