تخفیف ویژه!
کد شناسه :812

درآمدي كوتاه به ذهن

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب درآمدي كوتاه به ذهن - "جان سريل" كه از فيلسوفان نامدار روزگار ماست، با آن كه حالات ذهني را به تمامي معلول فعاليت هاي نوروني مغز مي داند، اما از آن جا كه آن ها را سوبژكتيو، كيفي و اول شخص مي شمارد، تقليل هستي شناختي اين حالت ها را به بنياد نوروني شان بر نمي تابد. بدين سان سرل از مادي باوري تقليل گرا و حذفي فاصله مي گيرد و مي كوشد تا با چيره شدن واژگان و مفروضات سنتي كه به باور او همگي بر خطا بوده اند، راه حلي براي مسائل فلسفه ذهن، همچون مسئله ذهن، بدن، عليت ذهني و... بيابد و...