تخفیف ویژه!
کد شناسه :9475

زندگي وآثار گاليله

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب زندگي وآثار گاليله : گاليله يا آن طور كه در زبان ايتاليايي تلفظ مي شود گاليلئو گاليلئي فيزيكدان، رياضيدان، منجم و فيلسوف ايتاليايي بود كه نقش مهمي در انقلاب علمي ايفاء كرد. از جمله كارهاي برجسته ي او بهبود بخشيدن به ساخت تلسكوپ، مشاهدات مستمر نجومي و حمايت از نظريات كوپرنيك بود. گاليله را به حق (پدر رصد نجومي مدرن)، (پدر فيزيك مدرن)، (پدر علم) ناميده اند و...