تخفیف ویژه!
کد شناسه :70332

خودت را بشناسید

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب خودت را بشناسید : عدم شناخت خود مفاهیم ضمنی متعددی بر روی نحوه زندگی شما و ارتباط‌‌تان با دیگران دارد. اگر خودتان را نشناسید و درک نکنید نخواهید توانست به درستی از خودتان محافظت کنید. بدون در ارتباط بودن با خودتان نمی‌توانید به طور واقعی و به خوبی با دیگر افراد محیط پیرامون خود ارتباط برقرار کنید. سقراط می‌گوید که اولویت اصلی زندگی شناخت خود است و اگر بخواهید می‌توانید یک متخصص جهانی در مورد شخص خودتان باشید. این مسیر رشد و توسعه فردی است و در نهایت هیچ‌کس نمی‌تواند شما را بیشتر و بهتر از خودتان بشناسد و...