تخفیف ویژه!
کد شناسه :70318

درآمدي پيشرفته بر زيست سياست

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب درآمدي پيشرفته بر زيست سياست : چكيده: اينك ويژگي‌هاي زيستي انسان‌ها به شيوه‌هايي كه پيشتر حتي تصور آن نيز وجود نداشت اندازه‌گيري، مشاهده، و فهم مي‌شود؛ به كمك اين شيوه‌هاي نوين، هنجارهاي زندگي تعريف مي‌شود، معيارهايي براي سنجش آن برقرار مي‌شود، و ارزش‌هاي متعارف آن تعيين مي‌شود. توماس لمكه اولين بررسي جامع و نظام‌مند از تاريخ مفهوم زيست‌سياست را فراهم مي‌آورد، جايگاه آن در بحث‌هاي نظري معاصر را مي‌كاود، و اثري مقدماتي درباره‌ي اين موضوع پديد مي‌آورد كه وجود آن كاملاً ضروري است. لمكه توضيح مي‌دهد كه زندگي به عاملي مستقل، عيني، و قابل‌اندازه‌گيري و همچنين واقعيتي جمعي تبديل شده است كه مي‌توان آن را از موجودات زنده‌ي انضمامي و تجربه‌هاي فردي منفرد متمايز ساخت. او نشان مي‌دهد كه فهم ما از فرآيندهاي زندگي، سازماندهي جمعيت‌ها، و نياز به «حكومت» بر افراد و گروه‌ها چگونه به اقداماتي براي اصلاح، طرد، بهنجارسازي، و انضباط‌بخشي منجر مي‌شود. او با مشخص كردن خطرات و بحث‌هاي مربوط به زيست‌سياست و فراهم ساختن تاريخ جامع اين مفهوم، جايگاه آن را در بحث‌هاي نظري و جامعه‌شناختي دوران معاصر آشكار مي‌كند و...