تخفیف ویژه!
کد شناسه :70305

اتللو

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

بازي اتللو : روش بازي- مهره تيره بازي را آغاز مي‌كند. هر يك از دو بازيكن به نوبت يك حركت انجام مي‌دهند. مهره را جايي قرار دهيد كه يك يا چند مهره حريف را محاصره كند. انجام حركت به معني گذاشتن يك مهره (از طرف رنگ خود) در صفحه و محصور كردن يك يا چند مهره حريف در يك يا چند راستا است. در نتيجه مهره‌هاي محاصره شده را برگردانده و به رنگ مهره خود درآوريد. اين به معني محاصره و تصاحب است و...