تخفیف ویژه!
کد شناسه :70265

آن روي سكه-پژوهشي در تاريخ نگاري ايران

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب آن روي سكه-پژوهشي در تاريخ نگاري ايران : نوشته‌هاي اين كتاب، گزارشي كوتاه و گزيده از تاريخ‌نگاري در ايران است با رويكردي خرده‌گيرانه. خرده‌گيرانه از آن رو كه بيشتر مورخان به يك روي سكه پرداخته، و چند سويه، و در صورت امكان همه سويه، به بررسي داده‌ها نپرداخته‌اند. در اين روي سكه، سخنان نادرست، با انگيزه‌هاي گوناگون، بسيار گفته و نوشته شده است و....