تخفیف ویژه!
کد شناسه :70186

تاملات ابزاري- نيم نگاهي به "پروژه"ي فكري سيدجواد طباطبايي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب تاملات ابزاري- نيم نگاهي به "پروژه"ي فكري سيدجواد طباطبايي : هدف از اين نوشته، در درجه‌ي نخست، نه نقد آراي سيد جواد طباطبايي در اين يا آن كتاب او بلكه طرح مباحث‌هاي با مخاطبان آثار اوست با پرتو افكندن بر برخي از موضوعات «پروژه»اي كه به نظر مي‌رسد او با اين آثار پيش گرفته است. منظور از «اين آثار»، به ويژه، دو جلد - در سه مجلد - تاكنون منتشر شده از مجموعه‌ي تأملي درباره ايران است كه محتواي‌شان را «تأملات ابزاري» مي‌خوانم، زيرا آنها را پشتوانه‌ي نظري «پروژه»اش مي‌دانم. اين دو جلد شامل جلد نخست، ديباچه‌اي بر نظريه انحطاط ايران (????)، و دو بخش جلد دوم مكتب تبريز و مباني تجددخواهي (????) و نظريه حكومت قانون در ايران (????) اند. در عين حال، به ضرورت داوري‌هايي درباره‌ي تحولات انديشه‌ي سياسي ايران از دوران باستان تا دوران معاصر در آثار پيش از انتشار «تأملات» طباطبايي وجود دارند كه، آشكارا، در خدمت اين «پروژه» اند، اما مشخصا در اين دو جلد از مجموعه‌ي «تأملات» است كه مي‌توان جلوه‌هايي از «پروژه»ي او را يافت. به جز جلد نخست اين مجموعه - كه به نظر مي‌رسد همچون مقدمه‌اي براي كل مجموعه‌ي «تأملات» شامل بررسي سير زوال عمومي جامعه‌ي ايران از صفويان تا قاجاريان است - دو بخش جلد دوم تبييني از تحولات انديشه‌ي سياسي از جنگ‌هاي ايران و روسيه در زمان فتحعلي شاه تا استبداد صغير در زمان محمدعلي شاه را دربر مي‌گيرد. نقطه‌ي اوج اين دوران انقلاب مشروطه است كه ويژگي‌هاي فكر سياسي در آن، كانون توجه طباطبايي است و...