تخفیف ویژه!
کد شناسه :70175

ما يادآوري كاملي را براي شما ممكن مي سازيم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب ما يادآوري كاملي را براي شما ممكن مي سازيم : چكيده: تا آن دوره‌ي يك ماهه در مريخ در حافظه‌اش متزلزل شده بود؛ تنها تصويري از گودال هاي ژرف و عميق به ياد‌داشت، سايشي از تپه‌هاي باستاني ابدي، از نيروي زندگي، از خود تحرك. دنيايي از غبار كه در آن اتفاق هاي كمي رخ مي‌دادند، جايي كه قسمت زيادي از روز صرف چك كردن و دوباره چك كردن منبع قابل حمل اكسيژن، گونه هاي زيستي، كاكتوس‌هاي قهوه اي ،خاكستري خم شده و با حيا و كرم هاي و روده مي شد. بخشي از كتاب: گفت: «خداي من، فكر مي‌كنم رفتم.» پس از مكثي افزود: و هم زمان فكر مي كنم نرفتم. تصميمت رو بگير.گفت: «چطور مي‌تونم؟ اثر هر دو خاطره توي سرمه؛ يكي واقعيه و يكي نيست، ولي نمي‌تونم بفهمم كدوم به كدومه. چرا نمي‌تونم بهت اعتماد كنم؟ با تو كه ور نرفتن؟» دست كم مي‌توانست اين را براي او انجام دهد، حتا اگر هيچ وقت كار ديگري نكرده بود و...