حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :9336

جامعه شناسی نخبه کشی

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب جامعه شناسی نخبه کشی : می گویند قائم مقام را توطئه گران دربار قاجار و محمدشاه به کمک ایادی بیگانه کشتند، و امیرکبیر را به همین شکل به روزگار ناصرالدین شاه نسبت می دهند و مصدق نیز چهل سال تبعید و زندان را مدیون سازمان سیا و پهلوی است. این کتاب می گوید اینها علت قریب هستند، باید به دنبال علل گشت که اگر نبودند نظامی پرداخته نمی شد و...