تخفیف ویژه!
کد شناسه :9336

جامعه شناسي نخبه كشي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب جامعه شناسي نخبه كشي : مي گويند قائم مقام را توطئه گران دربار قاجار و محمدشاه به كمك ايادي بيگانه كشتند، و اميركبير را به همين شكل به روزگار ناصرالدين شاه نسبت مي دهند و مصدق نيز چهل سال تبعيد و زندان را مديون سازمان سيا و پهلوي است. اين كتاب مي گويد اينها علت قريب هستند، بايد به دنبال علل گشت كه اگر نبودند نظامي پرداخته نمي شد و...