تخفیف ویژه!
کد شناسه :70164

نشانه شناسي فيلم هاي مستند دفاع مقدس

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب نشانه شناسي فيلم هاي مستند دفاع مقدس : چكيده: امروزه از دشواري دستيابي به روشي براي برگشودن معنا در آثار هنري در پرتو مطالعات بينارشته اي، جامعه شناسي، نقد ادبي، هرمنوتيك و ... كاسته شده است. مجموعه مقالات نشانه شناسي فيلم هاي مستند دفاع مقدس از نخستين كوشش هاي خوانش بينارشته اي در زمينه سينماي مستند ايران است. در اين مجموعه صاحب نظران و محققان به تحقيق نشانه شناختي در اين موضوع پرداخته‌اند. بخشي از كتاب: يكي از پيچيده‌ترين رشته‌هايي كه رويكردهاي نشانه شناسي و به طور كلي همه رويكردهاي مطالعاتي با آن مواجه هستند سينما و شاخه‌هاي آن است، زيرا هم زمان چندين نظام نشانه‌اي را به كار مي‌گيرد. امروزه برخي از شاخه‌هاي سينما مانند سينماي داستاني بيشتر مورد توجه قرار گرفته و ادبيات قابل توجهي در پژوهش اين شاخه شكل گرفته است، اما برخي ديگر مانند سينماي مستند كمتر مورد توجه ديگر رويكردها و به خصوص نشانه شناسان بوده و به همين دليل دشواري مطالعه اين شاخه به مراتب بيشتر است. اين دشواري در كشور ما به دليل كمبود جدي يا فقدان چنين پژوهش هايي بسيار دشوارتر شده است و...