تخفیف ویژه!
کد شناسه :69992

فلسفه قاره اي و معناي زندگي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب فلسفه قاره اي و معناي زندگي : چكيده: كتاب حاضر آن چنان كه از عنوانش پيداست به بررسي مساله معناي زندگي نزد فيلسوفان موسوم به قاره‌اي مي‌پردازد. آنچه باعث تمايز و برجسته شدن اين اثر مي‌گردد رهيافت توصيفي انتقادي نويسنده نسبت به هر يك از فيلسوفان مورد بحث است، كه در ضمن توصيف فلسفه و نظر هر يك از آنان درباره مساله معناي زندگي آراء هر يك از آنان مورد نقد و وارسي قرار مي گيرد. معناي زندگي چيست؟ در جهان علمي و سكولاراين روزها، اين پرسش تبديل به مشغله‌اي جدي شده است. اين پرسش، تاريخي عريض و طويل دارد: همان گونه كه جوليان يانگ در اين اثر درآمدوار روشن و الهام بخش خود اين موضوع را توضيح مي‌دهد، فيلسوفان اصلي بسياري از افلاطون تا هايدگر به اين موضوع عميقاً انديشيده‌اند. بخش نخست اين كتاب مروري تاريخي برآراي فيلسوفاني از افلاطون تا ماركس دارد كه معناي زندگي را يا در نوعي جهان "ديگر " يا در آراي "آينده" اين جهان مي جستند. بخش دوم به ارزيابي اين مطلب مي‌پردازد كه زماني ساختارهاي سنتي فرسودن آغاز كردند و خطر پوچ‌گرايي و بي معنايي زندگي سر برآورد چه رخ جوليان يانگ در بخش‌هاي مربوط به نيچه؛ هايدگر، سارتر، كامو، فوكو و دريدا به اين مطلب نگاهي مي‌اندازد. اين اثر در آمدي بسيار سودمند براي آشنايي با برخي درون مايه‌هاي كليدي فلسفه قاره‌اي است و...