تخفیف ویژه!
کد شناسه :69965

جامع التمثیل

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب جامع التمثیل : این کتاب از چند نظر می تواند مهم و در خور توجه باشد: این کتاب نخستین و کهن ترین فرهنگ جامع امثال فارسی به شمار می رود. این کتاب از نظر ادبی و ارزش های زبانی و لغوی به عنوان بخشی از میراث نثر فارسی در دوره ای خاص- و خارج از حدود ایران- قابل توجه است. این کتاب می تواند در دایره ادبیات تعلیمی قرار گیرد و...