تخفیف ویژه!
کد شناسه :69939

قهرمان فروتن

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب قهرمان فروتن : بخشي از كتاب: اين رمان چند روايت موازي دارد؛ داستان از مردي متمول آغاز مي­شود كه يك شركت تجاري كوچك دارد و ناگهان نامه­هايي دريافت مي­كند مبني بر اين­كه بايد به گروهي ناشناخته باج بدهد وگرنه...از سويي ديگر داستان دو دوست را مي­بينيم كه يكي در هشتادسالگي دلباخته­ي زني جوان شده و ديگري در زندگي شخصي­اش هراس­هايي خاص دارد. رمان مملواز ماجراست و ظرافت­هاي روايي يوسا در روايت تاريخ نم­زده­ي يك شهر پر از گناه. نويسنده­ي پرويي در رمان تازه­اش شخصيت­ها و خرده شخصيت­هاي متعددي را كنار هم جمع كرده است؛ آدم­هايي كه هركدام در درون­شان چيزي غليان مي­كند و در رفتارهاي بيروني سعي مي­كنند به ديگران لبخند بزنند و از كنار هم رد شوند. رئاليسم گزند­ه­ي يوسا و احضار تاريخ هنر و فكر در رمان چنان تركيبي ساخته كه فقط كار يك نويسنده­ي تاريخ­شناس است ولاغير و...