تخفیف ویژه!
کد شناسه :69921

جنگجوي عشق

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب جنگجوي عشق : بخشي از كتاب: رنج يك زن را دو تكّه مى‌كند تا كسى را داشته باشد كه برايش درد و دِل كند، كسى كه در دِلِ تاريكى كنار او بنشيند، حتى وقتى ديگران - همگى- تنهايش بگذارند ... انسان رنج كشيده با خودش مى‌گويد: من تنها نيستم، من به خودم آسيب رسانده‌ام اما از طرفى هنوز نماينده‌ام را دارم، شايد بتوانم براىِ هميشه خودِ آسيب ديده درونم را پنهان كنم و نماينده‌ام را به دنياى بيرون بفرستم. نماينده انسانِ رنج كشيده تكّه ديگرى از خود انسان است كه فقط براى بيرون از خانه كاربرد دارد و نمايانگر خودِ واقعىِ فرد نيست. اين كتاب درباره انسان بودن است. درباره كشمكش كردن با عشق، صدمه ديدن، آسيب پذيرى و بخشش. اين كتاب داستان احياىِ مجدد ازدواجِ نويسنده كتاب است، داستانِ زنى كه به يك «جنگجوىِ عشق» تبديل مى‌شود.