تخفیف ویژه!
کد شناسه :69920

اين ناقوس مرگ كيست؟

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب اين ناقوس مرگ كيست؟ : بخشي از كتاب: از ميان نويسندگان شاخص ادبيات دورانِ جواني، ارنست همينگوي از ماندگارترين چهره‌هاست و از ميان آثار او پيوسته برايم دو رمان برجسته‌تر بود و هست. اول همين رمان اين ناقوس مرگ كيست؟ با نام زنگ‌ها براي ما به صدا در مي‌آيند و دوم داشتن و نداشتن. دليل آن هم مشخص است. ما نسل سياسي و ايدئولوژي‌زده اميد به آينده‌بهتر را بيشتر در اين دو رمان مي‌جستيم تا ‌آثار ديگرش. مبارزه در راه آزادي در كوهستان‌هاي اسپانيا براي ما ـ نسل رمانتيك انقلابي ـ دنباله‌ي مبارزات سي‌يرامايسترا، ماجراي چه‌گوارا و غيره بود... مترجم علت تمايلش براي ترجمه اين ناقوس مرگ كيست؟ توضيح مي‌دهد: سال‌ها بعد كه ترجمه‌هاي ديگري از اين كتاب در ايران منتشر شد، سرمان به سوداي ديگري بود و تنمان در محاق و دور از جريانات ادبي جامعه، تا آغاز كار ترجمه از سال ?? كه گردآوري كتاب‌ها بازمانده از سال‌هاي پيش و كتاب‌هاي ديگر شروع شد. از آن پس حسرت ترجمه‌ي كامل اين ناقوس مرگ كيست؟ به دلم مانده بود، تا سه ـ چهار سال پيش كه به پيشنهاد نشر افق اين كار را شروع كردم و نمي‌دانستم كاري است اين همه صعب و دشواري. چون مي‌خواستم به‌زعم خودم ترجمه‌اي باشد كه به زحمتش بيارزد. پس طبعاً بايد سر و گردني مي‌داشتن بلندتر.