تخفیف ویژه!
کد شناسه :69879

راه جلیل-گزین گویه های بودا

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب راه جلیل-گزین گویه های بودا : بخشی از کتاب: بودا گفت: ای رهروان، دو جست‌وجو هست که یکی جلیل است و آن دیگری نا جلیل. جست‌وجوی ناجلیل چیست؟ مردی که خود دستخوش زاییده شدن است در جست‌و‌جوی چیزی است که آن نیز دستخوش همان قانون است. او که خود از دستخوشان پیری، بیماری، مرگ، و اندوه است، او که خود دستخوش آلایش است در جست‌وجوی چیزی است که آن نیز خود دستخوش آلایش است... جست‌وجوی جلیل چیست؟ این جا آن چه دستخوش زاییده شدن است چون به پستی دستخوش زاییده شدن پی برد، به جست‌وجوی آرامش بی برترِ یکتایی با نیروانة نازاد بر می‌آید. آن که خود دستخوش ... آلایش است چون به پستی دستخوشانِ... آلایش پی برد، به جست‌وجوی آرامش بی برترِ نیروانة نیالوده بر می‌آید. این جست‌وجوی جلیل است و...