تخفیف ویژه!
کد شناسه :69813

گالیله و منظومه شمسی

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب گالیله و منظومه شمسی : گالیله می‌توانست نخستین و واپسین شهید بزرگ علم شود. ولی هوشیارانه از پذیرش این نقش شانه خالی کرد. در عوض صلاح دانست سوگند بخورد که در مورد همه چیز اشتباه کرده است. حال آن که می‌دانست سوگند خوردن هیچ چیز را تغییر نمی‌دهد... دماسنج، وسایل اندازه‌گیری مختلف و یک تلسکوپ به خوبی اصلاح شده با استفاده از این‌ها گالیله سرشت علمی واقعیت و مکان خورشید را در مرکز منظومه شمسی تایید کرد. پیش از آن فکر می‌کردند که قوانین فیزیک فقط روی زمین صادق هستند و سیارات و ستاره‌ها بر طبق یک نظام ملکوتی خاص خود کار می‌کنند. پس از گالیله راه برای یک توضیح علمی فراگیر درباره عالم باز ماند. در عصر بعدی نیوتن نخستین پاسخ را به این پرسش ارائه کرد. این پرسش بزرگ باقی ماند و امروزه همچنان علم را به خود مشغول می‌سازد و...