تخفیف ویژه!
کد شناسه :69776

بسته آموزشي تاب-گره بزنيم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

بسته آموزشي تاب-گره بزنيم : بخشي از كتاب: ?انسان هزاران سال است از گره‌ها براي كارهاي مختلف استفاده مي‌كند. قديمي‌ترين گره‌ي كشف شده مربوط به دوران پيش از تاريخ است و تقريبا ???? سال قدمت دارد. اين گره در آثاري كه از يك باتلاق در فنلاند به دست آمده كشف شده است. آثار به جاي مانده در ديگر نقاط جهان نيز نشان مي‌دهد كه انسانهاي غارنشين نيز از انواع ساده‌تر گره استفاده مي كرده‌اند. از جمله ي اين آثار مي توان به گردنبندهاي ساده‌اي اشاره كرد كه سيصدهزار سال پيش، با مهره و رشته‌هاي نخ ساخته شده‌اند. در كشور چين هم سوزن‌هاي بسيار قديمي يافت شده است كه نشان مي‌دهد براي ساخت آنها بايد از نوعي گره استفاده مي‌شده است. به احتمال زياد انسان‌هاي اوليه هم از گره استفاده مي كرده‌اند، زيرا گره زدن از مهارت‌هاي اوليه براي بقا و انجام بسياري كارها است. گره‌هايي كه انتهاي نيزه‌هاي شكار ماهي، يا براي بافتن تورماهيگيري و دوختن لباس به كار مي‌رفتند، نمونه‌هايي از گره‌ها و كاربردهاي آن‌ها در زندگي گذشتگان هستند و... بخشي از كتاب: ?انسان هزاران سال است از گره‌ها براي كارهاي مختلف استفاده مي‌كند. قديمي‌ترين گره‌ي كشف شده مربوط به دوران پيش از تاريخ است و تقريبا ???? سال قدمت دارد. اين گره در آثاري كه از يك باتلاق در فنلاند به دست آمده كشف شده است. آثار به جاي مانده در ديگر نقاط جهان نيز نشان مي‌دهد كه انسانهاي غارنشين نيز از انواع ساده‌تر گره استفاده مي كرده‌اند. از جمله ي اين آثار مي توان به گردنبندهاي ساده‌اي اشاره كرد كه سيصدهزار سال پيش، با مهره و رشته‌هاي نخ ساخته شده‌اند. در كشور چين هم سوزن‌هاي بسيار قديمي يافت شده است كه نشان مي‌دهد براي ساخت آنها بايد از نوعي گره استفاده مي‌شده است. به احتمال زياد انسان‌هاي اوليه هم از گره استفاده مي كرده‌اند، زيرا گره زدن از مهارت‌هاي اوليه براي بقا و انجام بسياري كارها است. گره‌هايي كه انتهاي نيزه‌هاي شكار ماهي، يا براي بافتن تورماهيگيري و دوختن لباس به كار مي‌رفتند، نمونه‌هايي از گره‌ها و كاربردهاي آن‌ها در زندگي گذشتگان هستند و...