حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :69751

از چشم انداز نیچه

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب از چشم انداز نیچه : بخشی از کتاب: ?نزدیک به دو هزارسال گذشت تا فیلسوفی به نام نیچه، کارنامه‌ی مسیحیت را گشود و در جبهه‌ی مسیحاستیز به میدان آمد. نامه‌هایی از نیچه به دوستان اش در آستانه‌ی فروپاشی در دست است با امضای مصلوب. اور درواپسین لحظه‌هایی که اندیشه‌اش هنوز فروغی داشت خود را تلویحاً مسیح نامید، نه بدین معنا که آرزوی همانندی با مسیح را در سر داشته، بلکه او در واقع با نهادن نام مسیح بر خویش، مسیحی را در خود زنده کرد که از دلِ ضدِ خود - یعنی نیچه - به پا خاسته است. چنان که گویی مسیح به جبران بلای بزرگی که از مرگ زودرس‌اش گریبان‌گیر بشریت در درازنای دو هزاره شده، اینک آموزه‌های دیگرگونه‌ای به ارمغان آورده و راهی نو در برابر انسان گشوده است. دوهزاره را در بیراهه سپردن امّا سرانجام راه راستین را به برکتِ همین گمگشتگی‌ها یافتن، در باور نیچه ارزش‌اش را دارد. به هیچ روی شگفت‌آور نیست اگر دوهزاره لازم است تا از نو تماس برقرار کنیم - دوهزاره چیزی نیست! و...