تخفیف ویژه!
کد شناسه :69750

آموزش چليپانويسي در خط شكسته

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب آموزش چليپانويسي در خط شكسته : چليپا يكي از پركاربردترين قالب‌ها و شيوه‌هاي نگارش در خوشنويسي به‌ويژه در ايران است. خط چليپا شكلي است از دو خط متقاطع كه به زواياي قائم تقاطع كرده باشند. به نوشته اميرخاني چليپا مورب نوشتنِ دو بيت يا چهار مصراع از شعري، با مضمون و پيامِ واحد، در يك صفحه مستطيل است. بدين ترتيب كه بايد چهار سطر شعر را، كه امكان دارد از نظر هندسه حروف و كلمات، ناموزون و ناهمگون باشند، در مجموعه‌اي تناسب بخشند، ضمن آنكه در مجموع و در هر چهارسطر، نسبت‌هاي مشترك چون زنجيره‌اي پيوستگي داشته باشند و در آن اصول زيبايي رعايت شود .