تخفیف ویژه!
کد شناسه :69749

آموزش خط نسخ

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب آموزش خط نسخ : خط نسخ: خطي ابداع شده در در اوايل قرن سوم هجري قمري توسط CE? ???? شيرازي كه در ابتدا خطي هم پايه I? ???? بود. نسخ يعني نسخه برداري يا رونوشت كردن و كپي كردن خط نسخ در واقع اولين خطي بود كه براي تكميل كردن نواقص و اشكالات خط كوفي و اضافه كردن اعراب و حركات و آواها اختراع شد. اين خط از دو I? ?E?? و ???C?? اخذ شده بود. هرچند برخي معتقدند كه خط نسخ پيش از ابن مقله نيز وجود داشته ولي آنچه مسلم است آنكه او اين خط را به اوج و كمال رسانيده. خط نسخ بطوركلي از اواخر قرن دوم هجري رايج شد؛ ولي تا اواخر قرن سوم هجري چندان متداول نبود. اين خط به تمام سرزمين‌هاي شرقي كه تحت لواي اسلام بوده‌اند، گسترش يافت. C??C??C? براي نيازهايي چون كتابت نوعي نسخ بكار مي‌بردند كه متفاوت بود. امتياز مهم خط نسخ در رعايت نسبت است، كه يكي از قواعد مهم I?O????? مي‌باشد كه موجب زيبايي خط است. از سده پنجم هجري تاكنون در كتابت قرآن اغلب از خط نسخ استفاده شده است.