تخفیف ویژه!
کد شناسه :69694

پیامبر-جبران خلیل جبران

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب پیامبر-جبران خلیل جبران : بخشی از کتاب: ای کاش بشود که من، آشتی‌جویی میان روحتان باشم، که بتوانم نفاق و گیر‌و‌دارهای عناصر وجودی‌تان را به‌یگانگی و هم‌خوانی بدل سازم. لیک چطور می‌توانم؟ مگر اینکه شما خودتان نیز، آرامش و صلح را و بلکه بالاتر از آن عشق و صمیمیت را در جمله عناصر وجودتان برقرار سازید...